Bereken uw voordeel alle aard voor bedrijfswagens


*
Brandstof *
   
*
gr/km

  Fiscaal voordeel  
0,00 € / jaar
0,00 € / maand
(gemiddelde)

januari
0,00 €
juli
0,00 €
februari
0,00 €
augustus
0,00 €
maart
0,00 €
september
0,00 €
april
0,00 €
oktober
0,00 €
mei
0,00 €
november
0,00 €
juni
0,00 €
december
0,00 €

Wijzigingen 2024
De referentieuitstoot voor dieselwagens wijzigt naar 65 gr/km en voor wagens op benzine of gas naar 78 gr/km. Het minimumbedrag bedraagt 1.600 EUR per jaar.

Wijzigingen 2023
De referentieuitstoot voor dieselwagens wijzigt naar 67 gr/km en voor wagens op benzine of gas naar 82 gr/km. Het minimumbedrag bedraagt 1.540 EUR per jaar.


Van het berekende bedrag VAA is 6/7 ten laste van de werknemer en 1/7 ten laste van de werkgever. Het VAA voor de werknemer wordt als volgt berekend:

cataloguswaarde x quotiënt datum eerste inschrijving x gebruiksduur x CO2 percentage x 6/7


De specificaties zijn:

1. De cataloguswaarde van het voertuig in nieuwe staat en voor particulieren

inclusief

exclusief2. De datum eerste inschrijving van het voertuig

Deze wordt degressief toegepast; een jaarlijkse vermindering op de berekende cataloguswaarde van 6% te rekenen vanaf het tweede jaar en met een minimum van 70%.3. De gebruiksduur

Deze wordt gerekend vanaf de datum dat de bestuurder de beschikking krijgt over het voertuig tot de voorlaatste dag van het gebruik. De eerste dag moet steeds als een volledige dag gerekend worden en de laatste dag wordt niet meegerekend. In de formule wordt de duur gedeeld door het aantal dagen van het jaar van berekening.4. Het CO2 percentage

Het basispercentage voor de berekening is 5,5 pct. Er wordt een referentie-uitstoot gehanteerd van 91 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 110 gr/km voor voertuigen met een ander type motor. Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks door een Koninklijk Besluit vastgelegd.

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage vermeerderd met 0,1 % per CO2 gram tot een maximum van 18%.
Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage verminderd met 0,1 % per CO2 gram tot een minimum van 4%.

Indien er geen CO2 gegevens beschikbaar zijn zal een forfaitaire uitstoot gebruikt worden:Ter afsluiting nog enkele bepalingen:
DISCLAIMER
Aan de berekeningen en de hierboven beschreven berekeningswijze, afgeleid van de tekst uit de programmawet van 29 maart 2012, kunnen geen rechten ontleend worden. De integrale tekst van de programmawet vindt u hier.